Casa Corpului Didactic Buzău

 

BIBLIOTECA - Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://informaredocumentare.wordpress.com/

Bibliotecile caselor corpului didactic sunt biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi fac parte din reţeaua bibliotecilor şcolare.

MISIUNEA

Biblioteca Casei Corpului Didactic are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, prin dezvoltarea unei baze documentare şi de informaţii, pertinente ştiinţific, destinate susţinerii programelor de învăţământ şi cercetare ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar, facilitarea accesului la aceste colecţii de informaţii.

DESCRIERE

 • Unităţi de bibliotecă: 26.000 volume
 • Suprafaţa: 110 m 2 , 4 săli
 • Utilizatori activi: 1300

LUCRĂRI DE MARE VALOARE BIBLIOFILĂ ÎN BIBLIOTECA NOASTRĂ:

 •  Regulamentul Organic, Bucureşti, 1932
 • Hronica românilor şi a mai multor neamuri de Gh. Şincai, Iaşi, 1853
 • Mănăstiri zise închinate de Ion Brezoianu, Bucureşti, 1861
 • Istoria Sfântă sau prescurtare istorică a Vechiului şi Noului Testament, tradusă din limba franceză la 1846, retipărită la Buzău de către episcopul Filotei în 1854
 • Psaltirea Şcheenă, Bucureşti, 1889
 • Metodă nouă de scriere şi citire pentru cursul clasei întâi primare, Iaşi, 1868.

COLABORATORI:

 • Biblioteca Judeţeană Buzău
 • Bibliotecile şcolare
 • Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”

***

***