Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

Buzău, str. Independenței, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităților de formare continuă și a activităților cu caracter șiințific, metodic și cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162) 

Oferta de programe - an școlar 2014-2015 (aici)

*cerere înscriere cursuri tip CCD an școlar 2014 - 2015 (aici)

***************************************************************************

Anunțuri - Noutăți

***

Deschiderea cursului "Management educațional - dezvoltare profesională" organizat de Casa Corpului Didactic Buzău va avea loc pe data de:

09 octombrie 2014, ora 10.oo la C.C.D. Buzău.

Cursul are un număr de 30 credite profesionale transferabile/120 ore

Grup țintă: personal didactic de conducere, de îndrumare și control

*Se mai primesc înscrieri până pe data de 09.10.2014

*Relații la secretariatul C.C.D. Buzău, tel: 0238718504, zilnic între orele 8.00-16.00

***

Facultatea de Fizică a Universității din București în parteneriat cu
Societatea Română de Fizică anunță începerea înscrierilor pentru programul de formare

,,Metode eficiente de învățare a fizicii”

  Precizări:

  În prima etapă vor fi selectați 7 cursanți din județul nostru, care vor participa la cursuri (suntem arondați la Slobozia). În etapa următoare, dintre aceștia vor fi selectați 1-2 profesori, care vor deveni formatori, își vor alcătui grupe de cursanți din județ și vor susține la rândul lor cursuri la CCD Buzău.

Programul de formare este acreditat DGMRUR, fiindu-i alocate 15 credite transferabile.

Grup țintă: profesori calificați cu specialitatea fizică (inclusiv cei cu dublă specializare).

(detalii aici)

***

D.P.P.D. din cadrul Universității "Dunarea de Jos" din Galați

organizează în anul școlar 2014-2015

Programul de studii psihopedagogice - nivel I și II

***

Dosarele se depun la secretariatul CCD Buzău, până pe data de 15 octombrie 2014.

Documente dosar:

Cerere tip (descarca aici)

Copie diploma de licență

Copie foaie matricolă

Copie carte de identitate

Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Copie certificat de naștere

***

Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Șocială și Direcția Generală Educația și Învățare pe Tot Parcursul Vieții), lansează cea de-a VII-a ediție a Concursului național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar.

Regulamentul concursului poate fi consultat pe site-urile I.R.D.O., M.E.N. și C.C.D. Cluj.

Organizarea expoziției va avea loc la jumătatea lunii octombrie 2014, la Casa Corpului Didactic Cluj.

(detalii aici)

***

În atenția instituțiilor de educație care doresc să organizeze activități de formare continuă (simpozioane, conferințe etc.)

Vă rugăm ca până la data de 19.09.2014 să faceți demersurile necesare încheierii acordului de parteneriat cu instituția noastră astfel încât aceste activități de formare continuă să fie înscrise în Oferta de Formare a C.C.D. Buzău, avizată de Ministerul Educației Naționale.

***

***************************************************************************

Casa Corpului Didactic eliberează atestatele de formare/adeverințe pentru următoarele cursuri derulate:

T.I.C. (perioada 15.01.2011 - 22.05.2011) grupele I și II, formator Codreanu Daniela

Școala incluzivă (perioada 11.01.2009 - 22.05.2009)

Școala incluzivă (perioada 05.11.2009 - 15.06.2010)

Școala incluzivă (perioada 15.01.2011 - 04.06.2011)

Management educațional (perioada 05.2009 - 01.06.2010)

Academica I-II

Intel@Teach (perioada iulie 2009 - octombrie 2010)

Intel@Teach (perioada noiembrie 2010 - februarie 2011)

Intel@Teach (perioada: 01 martie 2011 - 31 mai 2011)

Management educațional (perioada: 08.12.2011 - 16.02.2012)

Management educațional-dezvoltarea profesională (perioada: 02.11.2012 - 27.04.2013)

T.I.C. (perioada 16.03.2012 - 12.05.2012)

T.I.C. (perioada 26.01.2013 - 27.04.2013)

T.I.C. (perioada 17.10.2009 - 23.01.2010)

Consiliere și orientare (perioada 03.03.2014 - 05.05.2014)

Consiliere și orientare (perioada 05.05.2014 - 26.06.2014)

"Educați așa" (25.03.2014 - 13.05.2014)

*****************************************************************************************

Legături utile

Pentru participarea la concursuri și simpozioane urmăriți rubrica "Concurs"