Casa Corpului Didactic Buzău

 

 

Buzău, str. Independenței, nr. 42, cod 120204, tel/fax 0238718504, email: ccd@buzau.ro

"Casele corpului didactic sunt centre de documentare, de organizare a activităților de formare continuă și a activităților cu caracter șiințific, metodic și cultural"

 

(Legea învatamântului, cap. II art. 162) 

Oferta de programe - an școlar 2015-2016 (aici)

*cerere înscriere cursuri tip CCD an școlar 2015 - 2016 (aici)

***************************************************************************

Anunțuri - Noutăți

***

Joi, 04.02.2016 are loc la Casa Corpului Didactic:

ora 16,00 - deschiderea cursului "Relația școală-părinți"

***

Sâmbată, 30.01.2016 are loc la Casa Corpului Didactic:

ora 9,00 - deschiderea cursului "Lectura în era digitală"

ora 12,00 - deschiderea cursului "Metode și tehnici alternative de evaluare"

*Cursurile fac parte din Oferta de programe pentru anul școlar 2015-2016

***

Cursul de calificare BIBLIOTECAR - studii medii (Autorizat ANC)

Casa Corpului Didactic face înscrieri pentru cursul de calificare „Bibliotecari” autorizat ANC . Cursul cuprinde activități teoretice, practice și online, totalizând 1080 ore

Durata cursului : 6 luni

Grup țintă: persoane cu studii medii sau superioare

Taxa de participare este de 700 RON și se va achita în două rate:

Prima rat㠖 la înscriere; A doua rată, în a doua parte a cursului.

Informații suplimentare și înscrieri la secretariatul Casei Corpului Didactic Buzău, tel. 0238718504

***************************************************************************

Casa Corpului Didactic eliberează atestatele de formare/adeverințe pentru următoarele cursuri derulate:

Adeverințe pentru T.I.C. (perioada 21.11.2015 - 24.01.2016)

Atestate pentru T.I.C. (perioada 11.01.2015 - 05.04.2015)

***

T.I.C. (perioada 15.01.2011 - 22.05.2011) grupele I și II, formator Codreanu Daniela

Școala incluzivă (perioada 11.01.2009 - 22.05.2009)

Școala incluzivă (perioada 05.11.2009 - 15.06.2010)

Școala incluzivă (perioada 15.01.2011 - 04.06.2011)

Management educațional (perioada 05.2009 - 01.06.2010)

Academica I-II

Intel@Teach (perioada iulie 2009 - octombrie 2010)

Intel@Teach (perioada noiembrie 2010 - februarie 2011)

Intel@Teach (perioada: 01 martie 2011 - 31 mai 2011)

Management educațional (perioada: 08.12.2011 - 16.02.2012)

Management educațional-dezvoltarea profesională (perioada: 02.11.2012 - 27.04.2013)

T.I.C. (perioada 16.03.2012 - 12.05.2012)

T.I.C. (perioada 26.01.2013 - 27.04.2013)

T.I.C. (perioada 17.10.2009 - 23.01.2010)

Consiliere și orientare (perioada 03.03.2014 - 05.05.2014)

Consiliere și orientare (perioada 05.05.2014 - 26.06.2014)

"Educați așa" (25.03.2014 - 13.05.2014)

"Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare" -

(perioada 01.09.2014 - 12.09.2014)

"Educația prin șah" (perioada 17.10.2014 - 01.11.2014)

Consiliere și orientare (perioada 13.12.2014 - 05.02.2015)

Adeverințele pentru cursul din cadrul proiectului "FOREDU" se eliberează de către DPPD din cadrul Universitații Valahia din Târgoviște.

"Utilizarea avansată a instrumentelor TIC" - grupa 3 (perioada iunie - august 2013)

"Consiliere și orientare" (perioada 23.01.2015 - 27.03.2015) - formator Emilia BODEA

*****************************************************************************************

Legături utile

Pentru participarea la concursuri și simpozioane urmăriți rubrica "Concurs"